Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku, kişinin ölümünün ardından mal varlığının devredilebilmesi için devreye girer. Mirasçıların vefat edenin mal varlığı ile ilgili hukuki süreçlerde Miras Hukuku’na uygun hareket etmesi gerekir. Mal paylaşımı yapılabilmesi açısından bu durum geçerlidir.

Mirasçılık Belgesi ise mirasçıların kanuna uygun hareket edebilmesi için gerekli olan resmi bir evraktır. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar ise mirasçı türleridir. Tereke olarak tanımlanan ve vefat edenin mal varlığını ifade eden kavram da Miras Hukuku’nun kapsamında yer alır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku kapsamında gerçek kişi vefat ettikten sonra mal varlığının devredilmesi gerekir. Mirasçıların sahip oldukları yasal hakları elde edebilmesi için kanun yoluna başvurması zorunludur. Bir kişinin vefatının ardından mirasçılara devredilen özel haklar Miras Hukuku yolu ile teslim edilir.

Mirasçılık Belgesi ise bu hakların teslim edilebilmesi için gereklidir. Ölenin mal varlığı ile terekesinin her zaman birbirine denk olmadığı durumlar da bulunur. Bu tür hallerde Miras Hukuku kapsamında hareket edilmesi zorunludur. Mal paylaşımı sırasında ise zümre sistemine göre ilerlenmesi gerekir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Miras Hukuku toplumsal yaşamın düzenlenmesinde yararlanılan hukuk dallarından biridir ve bilimsel bir disiplindir. Yasal mirasçılar vefat edenle kan bağına sahip olan bireylerdir. Atanmış mirasçılar ise murisin yasal varisi olmadığı halde onun iradesiyle mirasa dahil olur.

Mirasçılık Belgesi yolu ile mirasta hak sahibi olanlar kanunen bu haklarını alabilir. Zümre sistemi denen derecelendirme sistemi Miras Hukuku içinde yer alır. Bu sistemde mirasçıların derecelendirilmesi söz konusudur.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Miras Hukuku uygulanırken mirasçılık belgesine göre hareket edilir. Bu evrak aynı zamanda veraset ilamı olarak da bilinir. Veraset ilamı çıkarılırken noterler vasıtası ile hareket edilir. Bazı durumlarda hak sahipleri Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtası ile bu belgeyi temin eder.

Mirasçılık Belgesi sahibi olan mirasçılar mal paylaşımı sırasında derecelendirilir. Kanuna uygun olarak mirastan pay almak isteyen mirasçıların derecelendirme sistemi içinde olması gerekir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Miras Hukuku uyarınca mirasçılık belgesi alabilen kişiler vefat edenin terekesi üzerinde hak sahibi olanlardır. Bu kişiler gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Yasal mirasçıların zümre sistemi içinde üçüncü dereceye kadar mirastan hak alabilmesi söz konusudur.

Mirasçılık Belgesi için miras bırakanın vefatının ardından mirasçılardan birinin kimlik belgesi ile notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Miras Hukuku uyarınca mirastan pay alabilmek için zümreye dahil olunmalıdır. Birinci zümre miras bırakanın alt soyudur. İkinci zümre miras bırakanın ana babası ve onların alt soyu olmaktadır. Üçüncü zümre ise vefat edenin büyükanne ve büyükbabası ile onların alt soyudur.

Mirasçılık Belgesi için mirasçılardan herhangi biri kimliği ile başvurabilir. Vefat edenin mal varlığı mirasçılara geçirileceği zaman mirasçılık belgesine gerek duyulur. Kişi mirasçı olduğunu belgelediğinde bu belgeyi alabilir. Mirasçıların herhangi biri bu evrakı aldığında diğer mirasçıların belge almasına gerek kalmaz. Miras Hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Mirasçıların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için avukat aracılığı ile temsil edilmeleri her zaman menfaatlerine uygun bir durumdur.

Bir cevap yazın

Yukarı Çık
deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler